Vänersborgs Rehabteam
Vi hjälper dig till en friskare vardag

MMR1

 

Har du haft smärtor i mer än 3 månader och är mellan 16-67 år? Då kan du vara aktuell för vår smärtrehabilitering Multimodal rehabilitering 1 (MMR1).

Med ett holistiskt helhetsperspektiv arbetar vi teambaserat med läkare, rehabkoordinator, arbetsterapeut samt fysioterapeut. Programmet pågår i 5 veckor, 3 tillfällen i veckan à 1,5 timmar, och i grupp med andra patienter med smärtproblematik.

Syftet med rehabiliteringen är att få redskap att hantera smärta, få ökad livskvalité och ökad aktivitets-/arbetsförmåga.