Vänersborgs Rehabteam
Vi hjälper dig till en friskare vardag

Hembesök/Bostadsanpassning

 

Vanligtvis gör en arbetsterapeut eller fysioterapeut ett hembesök för att ser hur du klarar dig i din bostad och vilka behov du har. Anpassningar av din bostad görs sedan utifrån dina behov, för att du ska kunna ha möjlighet att leva ett självständigt liv i bostaden.

Har du en funktionsnedsättning som är bestående och som inte kan lösas på ett lättare sätt, ex. med hjälpmedel, kan du ha rätt att ansöka om bostadsanpassningsbidrag.