Vänersborgs Rehabteam
Vi hjälper dig till en friskare vardag

Mediyoga

 

MediYoga är en medicinsk och terapeutisk yogaform med fokus på klinisk praktik och forskning, en mjuk och kraftfull yogaform som passar alla. Den har sina rötter i klassisk kundaliniyoga och har visat sig vara en av de mest effektiva verktygen för att hantera och minska stress. Stress och psykisk ohälsa påverkar de flesta sjukdomstillstånd och relaterar till de flesta aspekter av vår hälsa.

Vanliga effekter som påvisas av minskade stressnivåer i forskning är ex. minskad trötthet, ökad motståndskraft, förbättrat minne och koncentration, minskad smärtkänslighet och muskelproblem, förbättrade symtom från magtarmkanalen och hormonbalans, sänkt blodtryck, minskade hudutslag, huvudvärk, oro och ångest, nedstämdhet, ökad kropps- och självkännedom / högre copingstrategier, KASAM och empowerment.