Vänersborgs Rehabteam
Vi hjälper dig till en friskare vardag

Hjälpmedel/Ortoser/skoinlägg

 

Hjälpmedel

Det finns många olika typer av hjälpmedel, ex. för syn, hörsel, rörelse, kognition, kommunikation och inkontinens. Olika hjälpmedel kan göra det lättare att göra saker i ditt hem eller utöva olika typer av aktiviteter och hobbys.

Ortoser

En ortos är ett ortopediskt, kroppsburet hjälpmedel som används för att mekaniskt stödja leder eller rätta till/förhindra felställningar, genom tryck mot kroppsdelarna. Ortos är en form av spjälning.

skoinlägg

Ortopediska skoinlägg bygger upp fotvalvet, avlastar tryck och ger bättre hållning. Du slipper onödiga belastningar på kroppen som ofta ger upphov till smärta i ländrygg, axlar, nacke, höft, knän och problem med fotleder/häl/tår.